Strategie vyšetřování šikany I.

Pořádá Eduwork o.s.


- definice šikany, rozdíly mezi šikanou a škádlením
- trojrozměrný pohled na šikanu, vývojová stadia šikanování, nejčastější chyby při vyšetřování
- přímé a nepřímé znaky šikanování, budování bezpečného klimatu v rámci třídy…, práce s pravidly
- možná strategie vyšetřování, práce s filmem, shrnutí, reflexe

Cíl akce: Cílem semináře je rozšířit praktické znalosti, dovednosti a poskytnout účastníkům praktické nástroje pro řešení šikany a její prevenci.
Kontaktní e-mail: info@eduwork.cz
Kontaktní tel.: 775 355 461
Akreditace: Ano
Kraj: Praha
Typ akce: seminář
Cílová skupina: učitelé 1. stupně
 učitelé 2. stupně
 učitelé gymnázií
 učitelé SOŠ a SOU
Délka akce dle konkrétní dohody: Ano
Poznámka: termín dle vašich požadavků

Přihlásit na akci