Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Naším hlavním cílem je podpora sexuální výchovy, výchovy k partnerským vztahům a k plánování rodiny i k rodinnému životu. V této oblasti pomáháme při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků i široké veřejnosti včetně studentů. SPRSV organizuje především kurzy na klíč z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Informace o kurzech jsou k dispozici na www.planovanirodiny.cz.