Úvod do kariérového poradenství pro školy

Pořádá EKS, z.s.

Termín:12. 04. 2019
Kraj:Praha
 
Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a prognózy vývoje trhu práce v 21. století. Ukážeme si, jak podpořit žáky a studenty při prvním zásadním rozhodování o budoucí kariérní cestě. Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru s přihlédnutím ke specifičnosti práce s mladými lidmi. Každý účastník si odnese nápady na poradenské aktivity realizovatelné ve výuce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Pochopíte principy poradenského rozhovoru a pochopíte klíčové poradenské přístupy. Nahlédnete do praxe poradenské organizace s mezinárodní působností, čtyřnásobně oceněné Národní cenou kariérového poradenství.
Kontaktní email:info@ekskurzy.cz
Kontaktní tel.: +420 774 454 559
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
kurz
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
akce na zakázku
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga