PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:02. 03. 2019 – 15. 06. 2019
Kraj:Praha
Cena:11500 Kč za celé studium Kč
 
Získaná odborná kvalifikace:
– Kvalifikaci pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
– Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde se vzdělávají žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami, získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák) podle § 20, odst. 2, písm. d).
– Kvalifikaci asistenta pedagoga pracujícího ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f).
– Kvalifikaci vychovatele podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz se bude konat v prostorách VOŠ Jabok, harmonogram jednotlivých dnů uveden na webu.