ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK PŘI VÝUCE VE TŘÍDĚ PRO ZŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:27. 03. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 27. března 2019, 14:00-17:15
Místo: PLZEŇ – konkrétní místo upřesníme

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se seznámí s přístupem k češtině jako druhému jazyku a s principy jeho výuky, konkrétními postupy a aktivitami, které lze využít pro výuku vyučovacího předmětu český jazyk a literatura a zapojení žáků s OMJ do výuky.

OBSAH
-co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
-principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
-specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka;
-ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ a jejich propojení s běžnou výukou českého jazyka;
-tipy na zapojení žáků s OMJ do hodiny ČJL;
sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka a literatury, kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7vPv4a69VPVUefjsM1N6a3wmOHkgrAzeQkF694plvWgZsxQ/viewform

Kontaktujte nás pro více informací:
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Seminář je pro účastníky zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7vPv4a69VPVUefjsM1N6a3wmOHkgrAzeQkF694plvWgZsxQ/viewform