Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ – 1. stupeň ZŠ – začátečníci 1. ročník

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2019 – 04. 07. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za celé studium Kč
 
https://www.h-mat.cz/seminare/shm-1st/praha/2019-07-01?utm_source=dvpp&utm_medium=referral&utm_campaign=DVPP%20akce Seminář 24×45 min., účastník obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
Poznámka:Příměstská letní škola = bez ubytování