Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby (\“Muzikoterapie\“)

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:15. 11. 2019 – 17. 11. 2019
Cena:5100 Kč za seminář Kč
 
Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti.
Kontaktní email:klipova@jabok.cz
Poznámka k ceně:Pro studenty a absolventy VOŠ Jabok a ETF UK lze uplatnit slevu na kurzovném
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Kurz proběhne v prostorách VOŠ Jabok, Praha – 2. Výuka bude probíhat všechny dny 9:00 – 16:30.