Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:25. 04. 2020
Kraj:Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský
Cena:2400 Kč za seminář Kč
 
Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Zaměření: Plynulý přechod z matematiky 1. stupně ZŠ na vyšší stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
Dílny: Rozvoj prostorových představ, Rozvoj číselných představ
Určeno pro: učitele vyšších ročníků 1. stupně ZŠ se zkušenostmi v Hejného metodě

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s možnostmi budování mentálních schémat matematických objektů na 1. stupni ZŠ, a to prostřednictvím práce ve vybraných didaktických prostředích. Seminář bude členěn do několika etap:

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným mentálním schématem a nabídka vybraných prostředí pro jeho budování, která učitel může aplikovat ve své třídě. Metodologie a organizace práce třídy.

B. Gradace úloh ve vybraných prostředích podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Rozvoj schopnosti vzájemně propojit poznatky v rámci jednotlivých prostředí i z různých prostředí a zkvalitnit porozumění budovaných pojmů a vztahů. Tvorba úloh vhodných pro individualizaci výuky. Různé žákovské řešitelské strategie.

C. Shrnující didaktický pohled na vybraná prostředí na 1. stupni ZŠ – souhrn znalostí, schopností a dovedností žáků, které řešením úloh v daných prostředích žáci rozvíjí a budují. Přesah prostředí na 2. stupeň ZŠ.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na 1. st. ZŠ. Seznámí se s postupy, které vedou jak k rozvoji rozumových, tak i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech a případně prostřednictvím videozáznamů ukáz
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně