„ŠABLONA“ – Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem – didaktické principy vzdělávání

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:29. 05. 2020
Kraj:Jihočeský
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Mentální retardace – pojem, charakteristika, klasifikace, dělení MR, hodnocení MR dle IQ, etiologie, možnosti a způsoby prevence vzniku mentálního postižení.

Downův syndrom – charakteristika, etiologie, formy, fyzická a fyziognomická specifika DS, pomáhající organizace. Zvláštnosti psychických procesů jedinců s mentálním postižením – počitky a vnímání, myšlení, rozvoj řeči, zrakové vnímání, emocionální vývoj, paměť, vůle. Poruchy autistického spektra – diagnostická kritéria autismu, příčiny autismu, triáda příznaků, funkční autista, nefunkční autista, strategie a metody výuky dětí s autismem, problémy chování dětí s autismem.

Výskyt MP v populaci, historické kořeny péče o osoby s postižením, práva lidí s mentálním postižením, deklarace práv osob s mentálním postižením. Didaktické principy vzdělávání žáků s MP – výukové cíle: kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové), psychomotorické; didaktické zásady, metody a formy, obsah vzdělávání, učební plán, vzdělávací program, psychologická východiska. Zásady práce s jedinci s MP, spolupráce s rodiči a její specifické problémy, organizace vyučování, hodnocení a klasifikace, osobnost učitele, asistent žáka, netradiční formy vzdělávání, sociální čtení, globální metody. AAK – augmentativní a alternativní komunikace, vzdělávání osob s těžkým MP, raná centra, speciálně pedagogická centra, předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání, integrace, inkluze – vytvoření podmínek, příklady ze světa.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou vzdělávání dětí s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem. Pedagogové získají základní informace jak v rovině charakteristiky typů postižení, tak v rovině způsobů, jak přistupovat v pedagogickém procesu k daným dětem, resp. jaké možnosti pedagog má.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
učitelé MŠ