Škola Hejného metody v předmatematické výchově – MŠ pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:01. 07. 2020 – 04. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Program letní školy nabízí dva typy programů pro učitelé MŠ – pro začátečníky a pokročilé. Účastníci obou programů se seznámí s pomůckami potřebnými pro aktivity v prostředí, která Hejného metoda v oblasti MŠ nabízí. Ke každému programu budou nabídnuty i dobrovolně volitelné dílny na různá témata – buď některá prostředí nebo průřezová témata nebo obecná témata ke sdílení. Tento ročník LŠ bude zaměřen na principy Hejného metody. V každé dílně účastníci prožijí alespoň jeden princip, který účastníci v závěrečné reflexi zaměřenou na dílnu nejen pojmenují, ale okomentují význam pojmenovaného principu v předmatematické výchově dětí.

MŠ – pokročilí: Určeno těm, kteří absolvovali více seminářů, nebo letní školu o Hejného metodě pro začátečníky a mají už dvou i víceletou zkušenost s Hejného metodou v MŠ. Očekáváme, že účastníci budou sdílet své zkušenosti s metodou – prostřednictvím svých videozáznamů, příběhů, vlastních pomůcek a modifikací doporučených aktivit, …

Letní škola bude složena z 5 bloků a 2 dílen, každý blok bude složen z 2 dílen. 1. blok: 3D geometrie, 2. blok Modely čísla, 3. blok Rytmus, 4. blok 2D geometrie, 5. blok Práce s daty, 1. dílna Tvorba gradovaných výzev a 2. dílna průřezové téma pro učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ. Dobrovolně volitelné dílny budou: Deskové a další hry, Videa MŠ, RVP a Hejného metoda v MŠ.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce: Učitelé si prohloubí znalosti o vyučování orientovaném na budování schémat. Nová koncepce posouvá tradiční způsob předmatematické výchovy v MŠ jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat předmatematických poj
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 24 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Poznámka:Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu – 1 x oběd a 2 x Coffee Break)