Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I – 2. stupeň ZŠ – pokročilí

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:27. 07. 2020 – 31. 07. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:8200 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: 2. stupeň ZŠ – pokročilí

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých
absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II
pracovali s učebnicemi A a B
V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročníku, převážně z učebnic D, E a F.

Dílny: Budování pojmu, Mocniny, Úhly, Algebraické výrazy II, Kombinatorika a pravděpodobnost, Práce s daty, Množiny bodů dané vlastnosti, Organizace hodiny, Cavalieriho princip, Tvorba gradovaných úloh, Hodnocení

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 4 volitelné dílny, z nichž jedna bude průřezová.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 32 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se důkladně seznámí s principy Hejného metody vyučování matematice, s jednotlivými prostředími a jejich matematickými cíli, prohloubí si znalosti o tvorbě mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací. Pracovní dílny budou ved
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Poznámka k ceně:Cena za seminář v časové dotaci 32 x 45 min.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Poznámka:Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)