Grafomotorické dovednosti – jejich rozvoj a odstranění obtíží

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:18. 11. 2020
Kraj:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 
Prakticky zaměřený seminář pro pedagogické pracovníky akcentuje otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Na školení bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. V neposlední řadě budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky.   Seminář zahrne následující oblasti:
  • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
  • Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka
  • Ambidextrie
  • LATERALITA – souhlasná, zkřížená
  • Otázka leváků
  • Cvičení vizuomotorické koordinace
  • Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
  • Odstraňování grafomotorických obtíží
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé MŠ