„ŠABLONA“ – Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 01. 2021 – 21. 01. 2021
Kraj:Praha
Cena:3100 Kč za seminář Kč
 


Seminář pro pedagogické pracovník je zaměřený na problematiku specifických poruch učení, která je v mnoha ohledech příčinou možného školního neúspěchu u jinak normálně nadaných dětí.  Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a poskytne jim základní znalosti pro primární vstupní pedagogickou diagnostiku specifických poruch učení – dysgrafie, dyslexie a dysortografie, tím se zvýší jejich kompetence a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU.

Seminář se dále klade za cíl zvýšit kompetenční vybavenost učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, což přímo vede i k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Probrány budou i extrakurikulární aktivity, které vedou k zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je rozšířit znalosti a vědomosti v oblasti problematiky vzdělávání žáků s SPU, v návaznosti na stanovení možností organizace vzdělávání v rámci inkluze. Seminář si dále klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů v základní pedagogické diagnostice SPU  – jak rozpoznat projevy a jak je správně vyhodnotit.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové