Základní školní snowboarding

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:09. 12. 2020 – 13. 12. 2020
Cena:4800 Kč za seminář Kč
 
  • Metodika výuky snowboardu dětí, metodické řady
  • Současné trendy snowboardu
  • Zásady organizace výcvikových kurzů a zapojování snowboardových družstev
  • Náměty pro zpestření výuky snowboardu dětí na výcvikových kurzech
  • Praktické metodické výstupy
  • Vlastní zdokonalování jízdy účastníků
  Účastníci v menších skupinách projdou postupné metodické řady, bude využit videozáznam jízd účastníků a následný rozbor a jednotlivá cvičení budou obohacena herními prvky vhodnými pro zpestření výuky a motivaci dětí k lyžování.  

Doplňující informace:

Cíl akce: Kurz Základní školní snowboarding má za cíl seznámit účastníky s metodikou jízdy na snowboardu, současné trendy (řezaný oblouk, freestyle) a bezpečností a organizací výcvikových kurzů pro žáky základních a středních škol. Je vhodný také pro učitele, kteří si chtějí své lyžařské dovednosti rozšířit také o snowboarding.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času