„ŠABLONA“ – Motivace a motivátory ve školním prostředí

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 02. 2021 – 25. 02. 2021
 
Základem úspěchu je, aby učení žáky bavilo. Pokud se budou nové věci dozvídat rádi a na hodinu se budou těšit, máte z velké části vyhráno. Každé učení by mělo být poutavé a smysly podněcující. Existuje přímé spojení mezi tím, jak se děti cítí a jak se chovají. Když se dítě cítí dobře, bude se tak i chovat. A jak jim můžeme pomoci, aby se cítily dobře? Když přijmeme jejich pocity. Školení pedagogům nabídne širokou paletu informací týkajících se motivace studentů přímo ve výuce i mimo ní, a to nejen teoretickou prezentací, ale také přímými aktivitami.   Motivace – jak dosáhnout pozitivního motivačního přesvědčení? Katalog podpůrných opatření – Podpora motivace žáka Motivační faktory; Vnitřní a vnější motivace; Důvody motivačních problémů ve škole Motivační teorie; Jak motivovat sám sebe Hodnocení jako motivační faktor Motivující a demotivující činitelé; Projevy motivovaného a nemotivovaného žáka, Zlozvyky Jak motivovat „nemotivované“ dítě Efektivní metody použitelné ve třídě; Jak najít ztracenou motivaci; Tajemství motivace týmu  

Doplňující informace:

Cíl akce: Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy s problematikou motivace a motivování žáků a studentů  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga
pedagogové volného času