Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (8 vyuč. hodin) – online

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:26. 01. 2021 – 27. 01. 2021
Kraj:Celá ČR
 
Datum:
1. část – 26. ledna 2021 (13:30 – 17:30 hodin)
2. část – 27. ledna 2021 (13:30 – 17:30 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Zajímají Vás metody využitelné při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

OBSAH SEMINÁŘE:
: vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
: pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
: metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ,
: ukázky výukových materiálů,
: plány podpory (PLPP, IVP),
: sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

AKREDITACE:
Seminář je akreditovaný č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSempI89nPjTOEee06M8b8xSPP7oIDz0N3L9MsTT2Zf4NsMWig/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout