Polytechnické vzdělávání blok I. (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:10. 11. 2021
Cena:1890 Kč

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázií, VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit a naučit pedagogické pracovníky využívat poznatků vědeckých pracovišť a stavu techniky v praxi v jejich práci a transformaci do výukových materiálů v teoretické přípravě a zejména v praxi. Proces je nastaven na rozšíření znalostí s odkazem na světový stav techniky a jeho využívání v praxi. Absolvent se pak orientuje v neustále se měnící oblasti techniky. Je schopen vedení studentů / praktiků z praxe, připravovat je na stále nově vznikající situace a učit je pokoušet se nalézat nová kvalifikovaná řešení, využívat stávajících řešení technických problémů pro tvorbu nových, netradičních. Úspěšný absolvent projektu je schopen vést k nalézání nových řešení, umí se orientovat v hodnotách a datech, upravovat je a připravit flexibilní výukový materiál tak, aby absolvent školy byl schopen se orientovat v procesu změn.

Akreditace MSMT-16989/2019-2-646:

Obsah školení

Polytechnické vzdělávání: blok I. (8 hodin)

 1. Legislativní rámec výuky
 2. Koncepce vzdělávacího procesu v souvislostech
 3. Základní dovednosti, ovládání techniky
 4. Světový stav techniky, ukázky, zdroje informací
 5. Nová, netradiční řešení s odkazem na vývoj
 6. Konkurenceschopnost v oborech
 7. Mezioborové procesy

Polytechnické vzdělávání: blok II. (8 hodin)

 1. Multifunkční pracovník v praxi
 2. Neustálé změny ve vývoji a reakce školství
 3. Teorie prvního kroku
 4. Popularizace oborů a přiblížení k realitě
 5. Mediální tlaky, ztráta vzorů, absence ideálů
 6. Pedagog, jako vzor vědění a dovednosti
 7. Působení praktiků ve výuce v rámci programu věda-výzkum-praxe
 8. Prostor pro odbornou praxi ve firmách s vysokou přidanou hodnotu

Polytechnické vzdělávání: blok III. (8 hodin)

 1. Vývoj inteligence mladé populace, nové cíle
 2. Jak pacifikovat některé negativní trendy
 3. Zamezení ztráty jemné motoriky a její důsledky pro odbornost
 4. Vývoj v zahraničí
 5. Podíl podnikatelské sféry na vývoji lidských zdrojů
 6. Jak nové metody uvádět do praxe, když mladá generace nechce
 7. Rozevírání nůžek oborů a odborností – teorie a praxe
 8. Tržní prostředí versus škola
 9. Případové studie, odborné studie, příklady z praxe

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitel – metodik prevence