Měsíc filmu na školách

Pořádá Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni

Termín:01. 11. 2021 – 30. 11. 2021

 
V listopadu 2021 proběhne již 17. ročník Měsíce filmu na školách, stejně jako v minulém roce převážně online formou. V letošním roce se vzdělávací program JSNS zaměří na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Seznamte své žáky prostřednictvím filmů, výstavy a dalších materiálů s příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. Registrovat se můžete na stránkách JSNS.CZ do 17.10.2021.

Osudy mladých odpůrců komunismu jsou inspirativní, mladé lidi by měly vést k uvědomění si osobní zodpovědnosti, připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že možnost volně cestovat, studovat, svobodně projevovat názory a právní stát nejsou samozřejmostí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je, prostřednictvím dokumentárních filmů, doprovodných aktivit a debat s pamětníky, přiblížit studentům zajímavou formou období moderních československých dějin a seznámit je se statečnými osobnostmi, které bojovaly proti komunistickému bezpráví.
Kontaktní email:dorotea.mejstrikova@jsns.cz