Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga v MŠ: spolupráce při podpoře dětí s OMJ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:22. 11. 2021

 
Datum: 22. listopadu 2021 (14:00 – 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma

Spolupracujete při podpoře dětí s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v MŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve Vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

OBSAH:
: reflexe vlastních potřeb a vzájemných očekávání
: ujasnění kompetencí a odpovědností
: představení konkrétních možností a forem spolupráce učitele a asistenta ve třídě
: pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a děti ve třídě
: ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům dětí či vedení školy
: podmínky dobré spolupráce na různých úrovních (na úrovni školy jako instituce, v rámci vzájemné komunikace apod.)

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem v MŠ. Pro naplnění cílů workshopu je nutné, aby se hlásila dvojice učitel – asistent pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.
Workshop je určen pouze pro zájemce z Prahy..  

AKREDITACE
Workshop je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 46112/2020-4-85).

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfitgbKD_1ogXX4AyufajVoxsUM901GVcdmmTyAFzBcHVn5Gg/viewform

Workshop je realizován v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga tak, aby byla spolupráce efektivní. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:608 956 542
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout