ICT: MS Excel – funkce a pokročilé formátování – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:10. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat běžné funkce tabulkových procesorů. Úspěšný absolvent umí pro svou práci využít graf, jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Varianty a správné použití základních agregačních funkcí
  • Správné nastavení argumentů (Počet, Počet2, Countblank)
  • Podmínky u agregačních funkcí (SumIF, SumIFS, CountIF, COuntIFS …)
 • Logické funkce
  • Funkce s podmínkou (Když, IFS, SWITCH)
  • Funkce nahrazující logické operátory (A, Nebo)
 • Vyhledávací funkce
 • Textové funkce
  • Úprava textů
  • Nahrazování textů
  • Vyhledávání v textech
  • Převody na čísla
 • Funkce pro datum a čas pro výkazy
  • Práce s datumovými údaji
  • Práce s časovými údaji
  • Pracovní dny a posuny
 • Pojmenované oblasti

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence