ICT: MS Excel – zpracování a analýza dat – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:31. 10. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je proto určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Jedná se výběr a rozšíření jednotlivých témat již akreditovaného určených pro účastníky, kteří potřebují získat nebo upevnit své znalosti a dovednosti pouze v konkrétních oblastech dané tematiky. Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat pokročilé funkce tabulkových procesorů. Úspěšný absolvent zná prostředí tabulkového procesoru, umí využít vybrané vzorce a funkce k zefektivnění své práce, umí provádět analýzu dat a tyto své znalosti a dovednosti dokáže prezentovat svým žákům a studentům.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Pokročilá tvorba vzorců
  • Řešení praktických cvičení – vnořené funkce.
 • Práce s rozsáhlými tabulkami
  • Automatické filtrování dat.
  • Kotvení řádků a sloupců.
  • Výběr rozsáhlých oblastí buněk.
  • Použití stylů tabulky pro formátování a statistické zpracování.
 • Hromadná analýza dat
  • Řazení dat – víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů.
  • Rozdělení okna pomocí příček, rozdělení do podoken.
  • Filtrování dat – automatické filtry, rozšířené filtrování.
  • Automatické souhrny – tvorba, práce s úrovněmi detailů.
  • Kontingenční tabulky – tvorba, úprava, řazení, filtrování, seskupování.
 • Databázové funkce
 • Tisky rozsáhlých tabulek
  • Tisky názvů
  • Oblasti tisku
  • Práce s měřítky

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence