ICT: Jak oživit prezentaci interaktivními prvky (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:30. 08. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Účastník bude seznámen s možnostmi výuky, které nabízí současné technologie, zejména s aplikací Nearpod, a naučí se využívat její funkce tak, aby byl schopen vytvořit plnohodnotnou vyučovací hodinu obohacenou o interaktivní prvky. Účastník se tak naučí maximálnímu využití technologií, které mu jeho škola nabízí. Účastník získá přehled o alternativách k MS PowerPoint a jejich využití pro online spolupráci žáků. Zároveň bude účastník, v případě potřeby, schopen plynule přecházet z prezenční výuky na výuku distanční.

Akreditace MSMT- 28139/2021-2-912

Obsah školení

 • Žák a motivace k výuce
  • Aplikace Nearpod – teoretická část
  • Seznámení s aplikací
  • Ukázka vzorové lekce
  • Popis funkcí
  • Ukázka integrace s ostatními aplikacemi
 • Aplikace Nearpod – praktická část
  • Praktické vytvoření interaktivní lekce z klasické PowerPoint prezentace
  • Otestování funkčnosti lekce ve dvojicích
  • Seznámení s funkcí Reports
 • Nearpod a Google Slides
  • Integrace aplikací a ukázka vytvoření lekce ve Slides jako náhradě za MS PowerPoint
 • Virtuální tabule a její využití
 • Tipy na ostatní aplikace k obohacení výuky – MENTIMETER, SLI.DO

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence