Legislativní novinky ve vzdělávání dětí a žáků – cizinců (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 09. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:990 Kč za seminář

 

Děti a žáci, kteří neumějí dostatečně vyučovací jazyk, jsou značně limitováni ve vzdělávacím procesu.  Protože i na děti a žáky – cizince, případně na děti – žáky s nedostatečnou znalostí češtiny dopadá povinnost navštěvovat základní školu, případně poslední ročník v mateřské škole, je nezbytné s tímto problémem pracovat. Zákonodárce stanoví některým školám povinnost jazykové přípravy těchto dětí a žáků, tedy bezplatnou výuku českého jazyka, jak uvádí § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona. Protože od nového školního roku došlo ke změnám souvisejících ustanovení prováděcích vyhlášek, seminář zaměříme zejména právě na úpravu ve školském zákoně a na navazující úpravu ve vyhláškách. Představeny budou podrobně také nové, související metodiky ministerstva školství.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník semináře získá zevrubné povědomí o povinnostech tzv. pověřených škol. Kdy se škola může stát pověřenou? Jak organizovat doučování? Jaké změny ve financování novely přinesly?

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času