Ekonomie, bankovnictví, lidské jednání, peníze

Pořádá Lazy gardening

Termín:11. 01. 2023
Místo konání:Olomoucký
Cena:1800 Kč za seminář

 
Všechny probírané problematiky jsou přednášeny tak, aby byly přínosem jak pro pedagogy samotné v jejich osobním životě, tak i v profesním životě. Získané znalosti mohou předat studentům, díky čemuž se budou podílet na zvyšování finanční gramotnosti. Probíraná témata kurzu jsou:

1. Vzácnost, užitek, statky a směna

2. Peníze jako statek, jejich vznik a zánik, peníze v čase, spotřeba a výroba, investice

3. Pasti a nepochopení (ne)bankovních služeb a přesunů peněz v čase

4. Cenotvorba

5. Inflace

6. Monetární politika

7. Praktické implikace základní analýzy ekonomiky a ekonomických ukazatelů

Doplňující informace:

Cíl akce:Otevřete studentům i sobě dveře k lepšímu rozhodování ve světě financí.
Kontaktní email:kurzyprorust@gmail.com
Kontaktní tel.:724141030
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU