D 165 Orální historie a práce s pamětníky aneb dějepis jinak. Žák/student historikem v oblasti nejnovějších dějin. 27.11.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:27. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurz je určen všem učitelům ZŠ a SŠ, VOŠ, VŠ zajímajícím se o využití metody orální historie ve výuce. Kurz seznámí vyučující s základy orální historie. Hlavní část kurzu je věnována vedení rozhovorů, výběru pamětníků/narátorů, volbě otázek, volbě prostředí pro nahrávání, platné legislativě pro uchování záznamů a rovněž výstupům z orálně historických projektů. Kurz přinese praktické ukázky – výstupy práce žáků a studentů v podobě audiovizuálních dokumentů, žákovských a studentských prací, lexikonů apod. Seminář vychází z výsledků badatelských výzkumů přednášejícího, z pěti publikací a desítek článků doma i v zahraničí. Účastníci kurzu obdrží podpůrné materiály pro vlastní vedení projektů. Orální historie, kvalitativní metoda výzkumu – historie, postavení ve světě a u nás. Orálně historický výzkum – postup (vedení rozhovoru), vlastní projekt. Analýza, intepretace OH projektu. Výsledky OH projektů – seminární práce, žákovské práce, dokumenty, web. Probereme vlastní nápady na vedení rozhovorů z řad učitelů.

Doplňující informace:

Cíl akce:seznámení s kvalitativními postupy OH, možné výzkumy v prostředí ZŠ a SŠ, pochopení soudobých dějin v regionálním, lokálním měřítku.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně