Párové a kooperativní učení v matematice (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:12. 02. 2025 – 19. 02. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Chcete zkusit ve svých hodinách matematiky využívat  párové učení (dva žáci pracují spolu) a kooperativní učení (čtyři žáci pracují spolu)? Styl výuky, kdy se žáci učí od svých spolužáků. A potřebujete pomoci s prvními kroky a inspirací? Na webináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role lze ve skupině přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. To vše si zažijete na webináři, který probíhá formou modelových aktivit pro dvojice nebo týmy. Z webináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat v hodinách matematiky.
Vyzkoušíme si práci ve dvojicích – číslo dne, dominosa, stany, binairo, nonograms, kakuros…
Zažijeme práci v týmech při – triminu, křížovce naopak, zástupných písmenech, skládankovém učení i při práci s telefonem.
Webinář je určen pro učitele matematiky I., II. stupně.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník semináře:

  • Se seznámí s alternativou ke frontální výuce.
  • Umí rozdělit třídu do skupin tak, aby fungovalo vrstevnické učení.
  • Je seznámen s rolemi, které může ve skupinách využit.
  • Má vyzkoušeny metody spojené s párovým a kooperativním učením.
  • Umí vytvořit zadání metodou Zástupných písmen.
  • Vyzkoušel si hodnocení na základě kriterií.
  • Díky příkladům má představu o reflexi a sebereflexi ve třídě.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně