Hudební výprava za poznáním

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:26. 11. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář “Hudební výprava za poznáním” je inovativní vzdělávací program zaměřený na propojení hudby s výukou základních předmětů na prvním stupni základní školy. Tento seminář nabízí učitelům jedinečnou příležitost, jak obohatit své vyučovací metody a přinést do třídy více kreativity a radosti.
 
  • Hudební a rytmická cvičení
  • Písničky a texty
  • Interaktivní učení
  • Tvořivá spolupráce
  • Benefity hudebního učení

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je vybavit učitele nástroji a dovednostmi pro efektivní využití hudby ve výuce, aby mohli vytvořit dynamické a inspirativní vzdělávací prostředí. Účastníci semináře se naučí, jak integrovat hudbu do různých předmětů, což povede k zábavnějšímu a účinnějšímu učení pro jejich žáky.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé 1. stupně