Čtenářská a jazyková gramotnost

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:09. 10. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na uvedení do problematiky čtenářské gramotnosti. Ohlédneme se za počátečním čtenářství. Ukážeme si několik čtenářských metod práce v hodinách českého jazyka i jiných předmětů. Díky pomůckám a didaktickým materiálům získáte podpůrný materiál pro učení. Ukážeme si jak pracovat s knihou a proč je dobré mít čtenářský koutek přímo ve třídě.
 
 • Propojování práce MŠ a ZŠ – zraková a stranová orientace; orientace v ploše i prostoru, hláskování, slabikování (vytleskávání), rýmování
 • Uvolňování ruky a zápěstí
 • Práce s pomůckou
 • Hry
 • Práce s pomůckou ve vyučování x mimo vyučování
 • Využití interaktivních vzdělávacích programů ve škole i mimo školu
 • Podpora psaní za pomoci tvorby výtvarné, taneční a jiné
 • Výběr knihy a kritéria pro „dobrou“ knihu
 • Knihovna ve třídě, doma
 • Práce s texty  – za pomoci kritického myšlení
 • Čtenářské koutky, dílny, deníky

Doplňující informace:

Cíl akce:

 • nahlédnutí do různých metod, zjištění kladů a možných překážek, vytvoření alespoň 3 materiálů do praxe
 • uvědomění si, co vše děti ovlivňuje pro počáteční úspěšnost ve čtení a psaní. Role MŠ pro další vzdělávání.
 • podpora individuality dítěte, vyzdvižení předností jednotlivců a zvolení si vlastního tempa k naplňování stanovených cílů.
 • výběr knihy a kritéria pro „dobrou“ knihu, knihovna ve třídě, doma
 • práce s texty  – za pomoci kritického myšlení
 • vytvoření si zásobníku textů a s nimi následnou práci

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně