KRUHOVÝ TRÉNINK PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:04. 10. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1500 Kč za seminář

 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy využívání kruhového tréninku, a to nejen u dospělých, ale především ve sportovní přípravě dětí.

Kurz bude rozdělen do dvou výukových bloků teoretické a praktické části.
Teoretická část vysvětluje teorii stavby kruhového tréninku popisuje hlavní zásady pro organizaci tréninku jako prostředku kondiční, ale i technické přípravy. Vysvětluje kruhový trénink jako možnou organizaci ve sportovně specifické i nespecifické podobě.
Praktická část popisuje hlavní prostředky užité pro různé varianty kruhového tréninku.

Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší kruhový trénink pro:
– rozvoj koordinace
– všestranný kruhový trénink
– trénink síly
– technický kruhový trénink
– aerobně-vytrvalostní
– anaerobně-vytrvalostní

13:00 – 14:30 teoretická čát
15:00 – 17:30 praktická část

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy využívání kruhového tréninku, a to nejen u dospělých, ale především ve sportovní přípravě dětí.
Kontaktní email:marcela.klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol