Z 128 Rozvojové příležitosti Blízkého východu a vybraných asijských států 18.10.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
V rámci tohoto dne se seznámíme se zeměmi regionu Blízkého východu a jejich rozvojových potenciálem. Pozornost bude věnována také islámu, překladu náboženských textů z jiných jazyků a úskalí při překládání. Zároveň se podíváme na tvoření budoucích scénářů, které se používají v rámci studií budoucnosti. • Regionální geografie Blízkého východu • Rozvojové příležitosti – voda, ropa, Arabské jaro • Náboženství a rozvoj Turismus Foresight – úvod do studií budoucnosti a metody

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem tohoto semináře je rozšířit povědomí o regionu Blízkého východu a rozvojových problémech a příležitostech, se kterými se tento region potýká (se zaměřením na turismus). Zároveň se podíváme na náboženství a jeho dopady v rozvojových zemích. V neposlední řadě si přiblížíme foresight a některé metody, které nám pomohou nahlížet na možnou budoucnost z jiného úhlu pohledu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně