Adaptace dětí na mateřskou školu – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1250

 
„To, co dospělí považují za maličkost, může zanechat hluboký otisk v duši dítěte.“
– Masaru Ibuka

Začátek docházky do mateřské školy není pro děti nic snadného, je to přelomová událost v životě dítěte doprovázená značnou změnou v jeho denním režimu.
Některé děti se adaptují na prostředí mateřské školy velmi snadno, jiné mají s adaptací velké problémy. Jak dětem tuto změnu usnadnit?

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je zaměřen na problematiku úspěšné adaptace dětí na mateřskou školu, a to jak dětí tříletých a starších, tak také dětí dvouletých.

V teoretické časti se seznámíte se s procesem adaptace, jeho fázemi a způsoby odpovídajícím různým typům dětí.  
Zaměříte se na počáteční problémy při nástupu do mateřské školy, na projevy maladaptace a její příčiny.
Budete se zabývat zralostí dětí pro vstup do mateřské školy a představíte si předpoklady k nástupu do mateřské školy.
Speciální pozornost bude věnována i přínosům a rizikům vzdělávání dětí do dvou let v mateřské škole.

Praktickou část tvoří konkrétní ukázky aktivit, adaptační plány, kazuistiky a diskuze nad projednávanými tématy a aktivitami. 
Seznámíte se zahraničními příklady dobré praxe, a to adaptačními programy používanými v polské mateřské škole v Rybníku a plánem dle Berlínského modelu. Sami si pak určíte, který adaptační program nejvíce koresponduje s Vašimi možnostmi a možnostmi dětí, se kterými pracujete.

Na závěr obdržíte metodické materiály.

Cíl kurzu

Získat komplexní přehled o průběhu, specifikách a problémech adaptace dětí na mateřskou školu. 

Obsah kurzu v bodech:

 • adaptace – základní definice, fáze, problémy;
 • různé způsoby adaptace podle typu dětí;
 • počáteční problémy při nástupu do mateřské školy;
 • maladaptace – projevy, příčiny;
 • zralost dětí pro vstup do mateřské školy;
 • předpoklady k nástupu do mateřské školy;
 • zahraniční adaptační programy – příklady dobré praxe;
 • adaptační program v mateřské škole v polském Rybníku (dvouleté děti);
 • adaptační program dle Berlínského modelu;
 • vývojová specifika dvouletých a tříletých dětí;
 • účast dvouletých dětí v předškolním vzdělávání v mateřských školách – přínosy a rizika;
 • ověření získaných znalostí;
 • závěrečným kruh – reflexe pod vedením lektora, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit;
 • diskuze.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga