Vědí děti, které učíme, jak se učit? (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Představeny budou následující bloky:

  • Model – Učitelé vyučují, vychovatele vychovávají, žáci se učí
  • Vyhledávání optimálního stylu učení – východiska
  • Styly učení
  • Můj styl učení a výchovy
  • Náměty a vedení aktivit podle stylu učení
  • Příklady výuky pro různé učební styly

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář nabídne pedagogům uvědomit si, že se výrazně mění úloha poznatků a motivace žáků při jejich získávání. Pouhé znalosti již nejsou kvůli své bezbřehosti, snadné dostupnosti a také pomíjivosti hlavním cílem vyučování, což ovšem neznamená, že by na ně při výuce měl učitel rezignovat. Vhodně zvolený učební styl umožní všem aktérům výchovně vzdělávacího procesu uspokojit své vzdělávací potřeby.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času