Pedagogický konstruktivismus v praxi III. (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků s tématem kooperace. Využití kooperace v hodinách vedených konstruktivisticky. Účastníci si zažijí kooperativní metody v roli žáku, později je reflektují v roli učitele, naplánují si jednu učební jednotku s využitím koopertaivních metod RWCT a zachování principů konstruktivismu.
Seminář volně navazuje na semináře Pedagogický konstruktivismus v praxi I. a Pedagogický konstruktivismus v praxi II., ale absolvování těchto seminářů není podmínkou účasti na semináři Pedagogický konstruktivismus III.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vyzkouší si modelovou lekci postavenou na tzv. třífázovém modelu učení, se seznámí s tématem kooperace a prezentace, si v rolích žáků vyzkouší další vybrané metody kooperativního učení – skládankové učení, turnaj skupin, třífázový rozhovoa atd.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj