Co je to místně zakotvené učení a jaký je jeho význam? (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR

 
Společně se podíváme na to, jak podpořit zájem žáků o to, co se děje v jejich nejbližším okolí, jak v nich pomalu budovat vztah k místu kde žijí, jak sledovat vývoj okolí od minulosti do budoucnosti a jak využívat příležitostí přenosu zkušeností z okolí do globálního měřítka. Součástí setkání je ukázka programu pro 1. stupeň (4. a 5. třídy) a příklady projektů pro 2. stupeň ZŠ, při kterých, žáci sami hledají a objevují informace o svém regionu. Díky této zkušenosti žáci získávají živější znalost i vztah ke svému regionu, což dále posiluje jejich zájem o místo, kde žijí, který může přerůst v konkrétní akci pro region. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník umí vyjmenovat příležitosti, jak místně zakotvené učení přispívá k inkluzi, popsat přínosy místně zakotveného učení, analyzovat ukázku výukového programu zaměřeného na místně zakotvené učení na 1., 2. stupni ZŠ a SŠ.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé speciálních škol
Poznámka:Polytechnické vzdělávání