26. kongres k sexuální výchově

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:11. 10. 2018 – 12. 10. 2018
Kraj:Pardubický
Cena:1595 Kč za seminář Kč
 
Problémové okruhy:
1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Doplňující informace:

Cíl akce:Zlepšit znalosti v oblasti reprodukčního a sexuálního zdraví
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Kontaktní tel.:606917488
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:konferece
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout