Přírodovědecká fakulta JU

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity je špičkovým vědeckovýzkumným centrem specializujícím se na vzdělávání a výzkum v oblasti přírodních věd. Naše laboratoře jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi. Četné a excelentní vědecké výsledky zaměstnanců Přírodovědecké fakulty JU jsou publikovány v nejprestižnějších vědeckých časopisech a jsou mezinárodně uznávány a oceňovány. PřF JU nabízí bakalářské, magisterské a postgraduální vzdělávání v mnoha přírodovědných a také v několika technických oborech, nabízí širokou škálu programů, výzkumných aktivit a partnerství. Naše publikační aktivity jsou zaměřeny i na popularizaci vědy a podporu učitelů středních škol. Za velmi důležité považujeme také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Studium těchto předmětů ve specializacích pro střední školy Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích zajišťuje.