Jules a Jim, z.ú.

Od svého vzniku v roce 2002 se zabýváme především podporou dobrých vztahů na školách. Jak mezi žáky, tak mezi učiteli a mezi žáky a učiteli navzájem. Jde nám o otevřené a bezpečné prostředí na školách, které rozvíjí u dětí a učitelů schopnost vzájemně se domluvit bez zbytečných konfliktů a agrese, schopnost vytvářet a udržovat opravdová kamarádství, která mohou pomáhat v těžkých životních situacích a schopnost porozumět sám sobě a nebát se sám sebou být. Zaměřujeme se výhradně na vysoce kvalitní služby na míru.Od roku 2011 poskytujeme služby v oblasti práce s lidmi i firmám. Využíváme tak své zkušenosti a know-how pro rozvoj firem a získáváme finanční prostředky na podporu aktivit se školami. Díky takto vydělaným penězům pak můžeme školám poskytovat služby za nižší ceny v takové kvalitě, kterou by si jinak nemohly dovolit.

Statut:zapsaný ústav
Adresa:Krkonošská 6, Praha 2, 120 00
Kontaktní osoba:Lukáš Kohoutek
Kontaktní e-mail:reditel@julesajim.cz
IČ:26587084
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)