Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha

Ústav ekonomiky a managementu je součástí VŠCHT Praha. Kromě výuky akreditovaných studijních bakalářský a magisterských programů realizujeme studium k získání kvalifikace pro výuku anglického jazyka na ZŠ a SŠ a studium k doplnění metodické kvalifikace pro výuku anglického jazyka. Základním, středním i vyšším odborným školám dokážeme připravit a nabídnout akreditované jazykové kurzy na všech úrovních s výukou v malých skupinách. Kromě obecného jazyka se zaměřujeme i na výuku prezentačních dovedností a mezikulturní komunikaci.

Kurzy realizujeme prezenčně, v případě nepříznivé epidemiologické situace dokážeme realizovat i on-line.

Statut:vysoká škola
Adresa:Technická 5, 166 28 Praha 6
Kontaktní osoba:Magda Matušková
Kontaktní e-mail:magda.matuskova@vscht.cz
IČ:60461373
DIČ:CZ60461373
Zaměření:cizí jazyky, jazykové vzdělávání