R-Mosty, z.s.

R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro pedagogy a kulturní projekty.

Statut:spolek
Adresa:Blahoslavova 4
Praha 3
13000
Kontaktní osoba:Bc. Adam Pospíšil
Kontaktní e-mail:adam@r-mosty.cz
IČ:67776779
Zaměření:školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie