Člověk v tísni, o.p.s.

Vzdělávací

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Praha 2, 120 00, Šafaříkova 24
Kontaktní osoba:Kateřina Dvořáková
Kontaktní e-mail:katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz
IČ:25755277
DIČ:CZ25755277
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost