Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Centrum dalšího vzdělávání vyšší odborné školy Jabok vzniklo v roce 2007. Jeho posláním je poskytovat další vzdělávání sociálním pracovníkům a pedagogům, úvodní kvalifikační vzdělání v oblasti sociálních služeb a volnočasové pedagogiky, a rozšíření vzdělání všem dalším zájemcům.
Jsme držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Naše kurzy jsou určeny zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních služeb, pastoračním pracovníkům, učitelům a vychovatelům, ale i všem ostatním, kteří si chtějí rozšířit a doplnit vzdělání.

Statut:církev a náboženská společnost
Adresa:Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Kontaktní osoba:Petra Adámková
Kontaktní e-mail:cdv@jabok.cz
IČ:45769621
DIČ:CZ45769621
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
akce na zakázku