COMENIUS Agency s.r.o.

COMENIUS Agency s.r.o. je poradensko-vzdělávací a facilitátorskou agenturou specializující se na vzdělávání specifické skupiny posluchačů, zejména v oblasti školství, pracovněprávních vztahů, odměňování, managementu a marketingu, zdravotnictví a sociální oblasti. K dalším aktivitám agentury patří publikační a akviziční činnost, firemní vzdělávání, jazykové vzdělávání, vedení účetnictví, fotografické služby, poradenská činnost (např. v oblasti rozvoje lidských zdrojů, pracovního a správního práva, finančního poradenství), konferenční servis a organizace kulturně-společenských aktivit pro veřejnost. Agentura se zejména zabývá poskytováním facilitátorských služeb a řešením krizových situací počínaje vrcholovým, středním, ale také nižším managementem firem, výrobních či nevýrobních podniků, národních i nadnárodních korporací.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Kontaktní adresa:Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle
Kontaktní osoba:Mgr. Karel Malý
Kontaktní e-mail:support@comenius.agency
IČ:06603360
DIČ:CZ06603360
Zaměření:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
český jazyk a komunikace
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ