EDUKO nakladatelství

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Tušimická 509/10, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Kontaktní osoba:Ing. Petr Klínský
Kontaktní e-mail:eduko@eduko.cz
IČ:28363591
DIČ:CZ 283 63 591
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
akce na zakázku