Rozum a Cit. z.s.

Rozum a Cit, zapsaný spolek

Rozum a Cit, zapsaný spolek, je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí a rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou.
Naším posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb, které poskytujeme více než 240 pěstounským rodinám, s nimiž máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.
Vedle toho nabízíme formou seminářů pro odbornou veřejnost předávání našich zkušeností s mnohaleté praxe při práci s dětmi vyrůstajícími mimo svou biologickou rodinu.

Statut:spolek
Adresa:Rozum a Cit, z.s. Na Výsluní 2271 Říčany u Prahy 251 01
Kontaktní osoba:Hana Kulichová
Kontaktní e-mail:kulichova@rozumacit.org
IČ:70828181
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie