Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:21. 10. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1200 Kč za seminář

 
• seznámení s možnými riziky vzdělávání na počátku školní docházky, možnosti diagnostiky

a speciální péče;

• školní zralost – kdy je dítě zralé pro vstup do 1. třídy;

• vývojová rizika a projevy nezralosti, dílčích oslabení a specifických poruch učení

a chování;

• proškolení „Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky“;

• možnosti individuální péče v předškolním a raně školním věku.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Poznámka k ceně:Každý účastník obdrží 1 ks publikace Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové