PŘEDSTAVUJEME VZDĚLAVATELE:

Nevypusť duši, z. s.

Nevypusť duši tvoří tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto i jiných pomáhajících profesí. Organizujeme kampaně, workshopy pro středoškoláky, kurzy pro učitele a akce pro veřejnost. Nebojíme se mluvit o duševním zdraví a ukazujeme, jak o ně pečovat. Zdůrazňujeme důležitost prevence – radíme lidem, jak nevypustit duši. Působíme po celé České republice, našimi workshopy prošlo již více než 2000 středoškoláků. Spolupracujeme s Junákem a Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích, získali jsme záštitu náměstka MZ ČR pro zdravotní péči. Naším cílem je: - aby se duševní zdraví stalo součástí každodenních konverzací - aby duševní zdraví a nemoc nebylo tabu ve školách a na pracovištích - aby lidé už od dětství věděli, jak se o své duševní zdraví správně starat a kde hledat pomoc - zbavit duševní onemocnění stigmatu - aby se nikdo nebál pomoci člověku, který prožívá duševní obtíže

Více o vzdělavateli

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Naším hlavním cílem je podpora sexuální výchovy, výchovy k partnerským vztahům a k plánování rodiny i k rodinnému životu. V této oblasti pomáháme při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků i široké veřejnosti včetně studentů. SPRSV organizuje především kurzy na klíč z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Informace o kurzech jsou k dispozici na www.planovanirodiny.cz.

Více o vzdělavateli

Přírodovědecká fakulta JU

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity je špičkovým vědeckovýzkumným centrem specializujícím se na vzdělávání a výzkum v oblasti přírodních věd. Naše laboratoře jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi. Četné a excelentní vědecké výsledky zaměstnanců Přírodovědecké fakulty JU jsou publikovány v nejprestižnějších vědeckých časopisech a jsou mezinárodně uznávány a oceňovány. PřF JU nabízí bakalářské, magisterské a postgraduální vzdělávání v mnoha přírodovědných a také v několika technických oborech, nabízí širokou škálu programů, výzkumných aktivit a partnerství. Naše publikační aktivity jsou zaměřeny i na popularizaci vědy a podporu učitelů středních škol. Za velmi důležité považujeme také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Studium těchto předmětů ve specializacích pro střední školy Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích zajišťuje.

Více o vzdělavateli

Zřetel, s.r.o. - společnost pro vzdělávání

Naše společnost organizuje akreditovaná školení DVPP pro pedagogické pracovníky, pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky ve veřejné správě. Pro celé pracovní kolektivy realizujeme akce na míru. Jsme schopni zajistit školení také pro firmy i neziskový sektor. Pomáháme také s přípravou či realizací klíčových aktivit projektů týkajících se vzdělávání. Naše školení mají velký tematický záběr, ale také adekvátně k tématu i pestrost metodickou. Od formy přednáškové až po aktivity zážitkové pedagogiky. Vedle činnosti vzdělávací nabízíme také podporu Vašeho pracovního týmu – formou koučinku, supervizí, facilitace, teambuildingu a dalších vhodných metod.

Více o vzdělavateli

H-mat, o.p.s.

Za Hejného metodou stojí tým lidí z H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný společně se svojí vnučkou Annou Kuřík Sukniak. Naším cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Více o vzdělavateli

Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Střední škola mediální grafiky a tisku vyučuje 3 základní maturitní obory: grafický design, multimediální grafika, operátor tiskových technologií. Dále nabízí učební obory: grafik, knihař, tiskař a nástavbu s maturitou: polygrafický průmysl. Škola má více než 65letou tradici a je nástupcem Středního odborného učiliště polygrafického a Střední školy polygrafické Praha. Škola má akreditaci pro rekvalifikační kurzy \\\"Grafik\\\", \\\"Tiskař\\\" a \\\"Knihař\\\" v délce 120 hodin. Těmito kurzy prošlo několik desítek absolventů. Pro zadavatele grafických a tiskových zakázek škola nabízí kurzy na míru. Absolventi pak umí na úrovni komunikovat při zadávání grafických a tiskových zakázek, znají technologie i ceny, lépe se orientují v oboru a lépe si umí vybrat. Těmito kurzy prošlo několik desítek absolventů. Pro učitele SŠ a ZŠ nabízí škola akreditované kurzy DVPP: Pojmové mapy v pedagogické praxi. V tomto kuru se učitelé naučí vizualizovat přednášené učivo pomocí pojmových map. Naučí se pracovat se sofwarem ContextMind, který umožňuje mapy vytvářet a propojovat se znalostní databázi např. s Wikipedii a s jinými pojmovými mapami. Mapy se používají nejenom při výuce, ale i při zjišťování úrovně znalostí. Je prokázáno, že vizualizace znalostí pomocí pojmových map zlepšuje dosažené výsledky u studentů o desítky procent. Vzhledem k přehlednosti map a malému obsahu textu je dosahováno dobrých výsledků i u žáku s rrůznými typy poruch pozornosti.

Více o vzdělavateli

Vzdelávací institut LETEC Learning and Teaching

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s misí poskytovat pedagogům ZŠ a SŠ kvalitní inspiraci pro jejich výuku. Kurzy, které pro pedagogy pořádáme, jsou založeny na následujících pilířích: 1. Sdílíme praktické náměty přímo použitelné ve výuce na ZŠ, SŠ a G. 2. Podporujeme aktivní činnost žáků. 3. Naši lektoři jsou nejenom odborníci ve svém oboru, ale vyučují i na ZŠ a gymnáziích. 4. Na našich seminářích si vše prakticky vyzkoušíte. 5. Malý počet účastníků ve skupinách zaručuje individuální přístup a dostatek času na řešení konkrétních situací ze školního prostředí.

Více o vzdělavateli