Zřetel, s.r.o.

Společnost Zřetel, s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí a realizuje školení, kurzy a semináře v těchto oblastech:

Akreditovaná školení DVPP pro pedagogické pracovníky
Akreditované kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
Rekvalifikační kurzy
Školení na míru – pro celé pracovní kolektivy
Realizace klíčových aktivit vašich vzdělávacích projektů

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Zvonařka 14 61700 Brno
Kontaktní osoba:David Kubů
Kontaktní e-mail:info@zretel.cz
IČ:28335775
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ

Pořádané akce

09. 12. 2020 – 13. 12. 2020
09. 12. 2020 – 13. 12. 2020