Zřetel, s.r.o.

Společnost Zřetel, s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí a realizuje školení, kurzy a semináře v těchto oblastech:

Akreditovaná školení DVPP pro pedagogické pracovníky
Akreditované kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
Rekvalifikační kurzy
Školení na míru – pro celé pracovní kolektivy
Rekvalifikační kurzy

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Zvonařka 14
61700 Brno
Kontaktní osoba:David Kubů
Kontaktní e-mail:info@zretel.cz
IČ:28335775
Zaměření:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
český jazyk a komunikace
pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie
matematika a její aplikace
prevence, výchovné poradenství
průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
pracovní činnosti, úvod do světa práce
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
školský management a řízení školy

Pořádané akce

26. 03. 2024
23. 04. 2024
09. 04. 2024
19. 03. 2024
29. 08. 2024 – 31. 08. 2024
18. 04. 2024 – 19. 04. 2024
11. 03. 2024 – 12. 03. 2024
25. 03. 2024 – 26. 03. 2024
11. 04. 2024 – 13. 04. 2024
20. 11. 2024 – 28. 11. 2024
20. 11. 2024 – 28. 11. 2024