Reference

„Spolupráce s portálem dvpp.info je velmi dobrá. Vychází nám vstříc i v případě našich specifických potřeb při nastavení služby a to hodně pomáhá zviditelnění našich vzdělávacích aktivit. Děkujeme!!“

Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu


„Se spoluprací s portálem jsme velmi spokojeni. Díky portálu máme možnost nabízet naše kurzy většímu množství aktivních pedagogických pracovníků, zlepšil se náš kontakt s cílovou skupinou a vítáme též možnost nabízet kurzy inzerované na portálu zájemcům o jiné kurzy, než ty, které jsou v nabídce Technické univerzity v Liberci.“

Mgr. Eva Dvořáková, děkanát Technické univerzity v Liberci


„Spoluprací s portálem dvpp.info se nám otevřely další možnosti – díky inzerci na portále nám měsíčně přibývají desítky nových zájemců o semináře, historické dílny a o naše vzdělávací materiály, které vytváříme v rámci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Prostřednictvím portálu dvpp.info tak máme kontakt s cílovou skupinou našich akcí, tedy s aktivními učiteli, kteří mají chuť vzdělávat se a učit dějiny jinak.“

Mgr. Anna Macourková, Ústav pro studium totalitních režimů


„Za první půlrok k nám přišlo z portálu dvpp.info cca 450 unikátních návštěvníků (pro srovnání: z webu Středočeského kraje to bylo 430). Vedle toho jsme přes portál dostali 3 individuální poptávky na uspořádání uzavřeného semináře.“

PhDr. Eva Koberová, náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání, Vzdělávací institut Středočeského kraje