O redakci Řízení školy

Redakce Řízení školy nabízí již od roku 2004 ucelenou podporu nejen managementu škol a školským zařízením, ale také zřizovatelům, pedagogům, výchovným poradcům, metodikům prevence a v neposlední řadě rodičům žáků.

Je součástí koncernu Wolters Kluwer, který je předním celosvětovým vydavatelem a poskytovatelem informačních produktů a služeb. Soustředí se hlavně na trhy v oblasti zdravotnictví, daní, účetnictví, korporátních služeb, finančních služeb, práva a regulace, vzdělávání.

Redakce Řízení školy je stejně jako Wolters Kluwer hluboce zasvěcena poskytování produktů a služeb, které zákazníkům pomáhají činit lepší rozhodnutí. Přidaná hodnota jejich produktů přispívá přímo k úspěchu jeho zákazníků. Vztahy se zákazníky jsou budovány na platformě partnerství a spolupráce a Wolters Kluwer se vždy snaží doručit správné informace ve správný čas a na správném médiu.

www.rizeniskoly.cz

Wolters Kluwer – když si musíte být jistí