Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Jsme vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s misí poskytovat pedagogům ZŠ a SŠ kvalitní inspiraci pro jejich výuku.

Kurzy, které pro pedagogy pořádáme, jsou založeny na následujících pilířích:

1. Sdílíme praktické náměty přímo použitelné ve výuce na ZŠ, SŠ a G.
2. Podporujeme aktivní činnost žáků.
3. Naši lektoři jsou nejenom odborníci ve svém oboru, ale vyučují i na ZŠ a gymnáziích.
4. Na našich seminářích si vše prakticky vyzkoušíte.
5. Malý počet účastníků ve skupinách zaručuje individuální přístup a dostatek času na řešení konkrétních situací ze školního prostředí.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Fryčovická 457
199 00 Praha 18
Kontaktní osoba:Mgr. Pavla Andělová
Kontaktní e-mail:info@institut-letec.cz
IČ:06953522
DIČ:CZ06953522
Zaměření:matematika a její aplikace
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku